Andara inser vikten av att skydda integriteten för dina personuppgifter. Det mesta av vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, och andra typer av behandling är beroende av Andaras legitima intresse för behandling enligt nedan. Integritetspolicyn gäller när Andara tillhandahåller tjänster och produkter relaterade till köp, serviceärenden och andra kontakter med Andara. Observera att vi aldrig lagrar någon kreditkortsinformation online.

Andara, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Andara och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter på Andaras vägnar och i enlighet med Andaras instruktioner enligt nedan, och är därmed behandlare av dina personuppgifter. Andara avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lag (General Data Protection Regulation).

Kategorier av behandlade uppgifter, syfte och rättslig grund för behandlingen:

Nedan finns en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftena med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter. Andara samlar in och behandlar personuppgifter när du gör ett köp på Andaras webbplats, använder Andaras support, besöker Andaras webbplats eller på annat sätt kontaktar Andara. Insamling och behandling av personuppgifter sker främst för ingående av köpeavtal och tillhandahållande av tjänster och erbjudanden. Vår insamling av data sker också för att förbättra den övergripande kundupplevelsen genom att förbättra kundservice, storleksrådgivning och effektivare hantering av ärenden och klagomål.

Kontaktuppgifter: Om du gör ett köp online kommer vi att samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bosättningsland.

Vi kommer att använda din kontaktinformation för att behandla dina köp/beställningar och eventuella returer, byten och klagomål som du kan ha i samband med ditt köp; och för att kommunicera med dig angående ditt köp och att svara på och administrera alla frågor eller kommentarer du kan ha angående våra produkter eller tjänster.

Om du har prenumererat på våra nyhetsbrev kommer vi även att använda dina kontaktuppgifter för att skicka ut ett sådant nyhetsbrev, baserat på ditt samtycke. Vi kan också behandla dina kontaktuppgifter som du har delat med oss ​​när du har köpt en produkt, för att hålla dig informerad, via e-post eller andra meddelandetjänster, om våra speciella evenemang eller kampanjer. Denna behandling baseras på vårt legitima intresse av att kunna marknadsföra våra produkter till våra befintliga kunder.

Kreditkortsuppgifter: Om du gör ett köp online och väljer att betala med kreditkort kommer du att ange din kreditkortsinformation på vår webbplats för att slutföra ditt köp. Dina kreditkortsuppgifter kommer inte att sparas av oss och krypteras med ett SSL-certifikat. Behandlingen av dina kreditkortsuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi samarbetar med Paypal för alla köp online.

Tidigare köp och returer: vi lagrar information om dina köp och returer online. Sådan information omfattar produkt, storlek, pris och inköpsdatum.

Genom att acceptera denna integritetspolicy har du bekräftat att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy, och att du, i tillämpliga fall, samtycker till att Andara behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna häri. Om du vill invända mot, eller dra tillbaka ditt samtycke, till någon av våra behandlingar, vänligen kontakta oss på gift@andara.land

Observera dock att ditt återkallande inte kommer att påverka vår rätt att behandla dina uppgifter när sådan behandling är nödvändig för att utföra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig, och/eller i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist , för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra allmänna villkor. Om du återkallar ditt samtycke till någon samtyckesbaserad behandling kommer vi att upphöra med all sådan behandling.

Andara säljer eller hyr inte ut våra kunders personuppgifter till någon annan enhet. Andara kan komma att dela våra kunders data med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning, såsom att fullgöra beställningar och leverera beställningar, behandla betalningar, utföra reklamtjänster eller datahantering, att underhålla vår webbplats, att distribuera e-postmeddelanden, att skicka ut vårt nyhetsbrev , för att tillhandahålla kundkommunikation och att hantera vår kunddatabas. Vid behov kan de personuppgifter du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på Andaras vägnar och i enlighet med Andaras instruktioner som databehandlare. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att göra någon annan användning av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför funktioner för vår räkning.

Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen skicka ett mejl till oss på kupner@gmail.com Observera dock att om du vill lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten måste du kontakta myndigheten direkt. Utan hinder av motsatsen häri förbehåller sig Andara rätten att behålla och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller i för att försvara oss i en tvist, för att förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra allmänna villkor.

Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter om dig själv och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar vår behandling av dina uppgifter, till exempel när det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dina uppgifter med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in.

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avregistrera dig enligt vad som anges i det aktuella meddelandet, d.v.s. genom att använda avregistreringslänken som finns med i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på kupner@gmail.com

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

Om du inte aktivt valde att prenumerera på vårt nyhetsbrev vid köptillfället online – kommer vi inte att använda din e-postadress i något annat syfte än att nå dig i samband med ditt senaste köp (kvitto, orderbekräftelse, leveransstatus etc). Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att spara dina uppgifter så länge som behövs för att ge dig denna tjänst. Vi kommer också att behålla din personliga information när det är nödvändigt för att följa tillämpliga juridiska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal. Lagstadgade skyldigheter att lagra data förblir vidare opåverkade.

När du köper våra produkter online är tillhandahållandet av vissa obligatoriska uppgifter nödvändiga för att Andara ska kunna uppfylla vår avtalsförpliktelse gentemot dig, till exempel att behandla din beställning.